De kennis en kunde alsmede inzet van André hebben in de afgelopen 10 jaar geleid tot een prettige samenwerking. Ik heb André leren kennen als een betrouwbare gesprekspartner die ons nog dagelijks helpt met het in toom houden van ons ziekteverzuim, en daar waar nodig oplossen van moeilijke kwesties op verzuimgebied.

M Meulenkamp, Directeur HR Den Hartogh

Smits Vastgoedzorg heeft een jarenlange goede samenwerking met A4 Consultants. Een verzuimbeleid gericht op de preventie van ziekteverzuim en aandacht voor de individuele medewerker staat hoog op onze agenda en we worden hierin ondersteund door A4 Consultants. Wij kunnen altijd terugvallen op de expertise en de flexibiliteit van A4 Consultants en waarderen de snelheid wat betreft het maken van afspraken en de persoonlijke aandacht voor onze medewerkers.

S van der Schaaf, HR functionaris Smitsvastgoedzorg

WELKOM BIJ A4 CONSULTANTS

Anton de Graaf en André Joosten vormen samen A4 consultants. Zij zijn geregistreerde, zelfstandige bedrijfsartsen, die meestal op uw eigen locatie werkzaam zijn. A4 consultants ondersteunen u bij de verzuimbegeleiding, de arbozorg en de uitdagingen met het UWV. Ze werken al jaren bij vaste klanten en er is weinig verloop in het klantenbestand.

André Joosten en Anton de Graaf hebben meer dan 20 jaar ervaring bij grote bedrijven in de chemie, de detailhandel en het wegvervoer. Ze vervangen elkaar bij vakantie en ziekte en zorgen daarmee voor continuïteit van de dienstverlening.

A4 consultants werken met korte lijnen, zijn goed bereikbaar en geven concrete heldere adviezen. Ze leveren alle mogelijk arbodienstverlening. Van verzuimspreekuur, medische keuringen en coaching gesprekken tot werkplekonderzoeken, lifestyleprojecten en RI&E-toetsingen. Daarnaast zorgen ze voor medicatie bij stoppen met roken, wachtlijstbemiddelingen bij lange wachttijden in de zorg en snelle MRI’s en röntgenfoto’s bij medische beoordelingen.

INTERESSE?

Heeft u interesse in goede arbozorg, wilt u een lager verzuim of bent u ontevreden over uw arbodienst?

Neem contact met ons op