A4 Huis

A4 consultants biedt in het nieuwe jaar nieuwe kansen voor overbelaste en overspannen werknemers

HET A4-HUIS: Anti-stress, Aandacht voor jezelf, Anders denken en Anders doen

Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers potentieel langdurig zieke werknemers een mogelijkheid bieden om in een kleine groep (maximaal 5 deelnemers) hun klachten te verminderen en te werken aan een betere balans tussen werk en privé.

De werknemers leren ontspannen, energievreters te vermijden, energiegevers te ontdekken en methoden te gebruiken om spanningsklachten te herkennen en aan te pakken. De werknemers zijn 1-5 dagen per week aanwezig (9.00-16.00) op een rustige herstellocatie in Rockanje aan de kust. Daar kunnen zij gebruik maken van een psycholoog, mindfullness, yoga, creatieve ontspanning en fysiotherapie/massage. Tevens kan men fietsen, wandelen, relaxen, tuinieren en creatief bezig zijn. Er kan ook gedurende de week overnacht worden.

De doelstelling is dat werknemers binnen een niet al te lange termijn (binnen 3-6 weken) weer belastbaar zijn voor deels eigen dan wel passend werk. Na de herstelperiode kunnen zij starten met de re-integratie, die daarna verder wordt vormgegeven door de bedrijfsarts en werkgever.

De voordelen van een A4-traject boven een normaal psychologisch beleidingstraject zijn:

  1. actief werken aan herstel i.p.v afwachten in de wachttijd voor een behandeling bij de GGZ en/of psycholoog;
  2. het actief betrekken van het werk bij de begeleiding i.p.v. afstand nemen van het werk (vaak het advies van de behandelende sector);
  3. snelle en frequente inzet van de psycholoog (wekelijks);
  4. begeleiding door een bedrijfsarts i.p.v. een huisarts (niet-werken- advies);
  5. elke week een medische beoordeling door de bedrijfsarts;
  6. sociaal gezicht van de werkgever, met name bij preventieve trajecten;
  7. verzuimbekorting;
  8. verminderde kans op terugval;
  9. medische onderzoeken om lichamelijke oorzaken van de klachten uit te sluiten.

De kosten voor de werkgever zijn € 2500,00 voor een 6-wekentraject en € 1500,00 voor een 3-wekentraject (exclusief btw). Hiervoor huurt de werkgever een plek in het ontspanningshuis. De psycholoog, de fysiotherapeut en mindfulness vallen mogelijk onder de zorgverzekering (met verrekening eigen risico). De andere activiteiten worden individueel of gezamenlijk uitgevoerd. Voor yoga en massages worden kleine vergoedingen gevraagd aan de deelnemers. Overnachten, maaltijden, koffie, thee e.d. zijn inclusief.

Op verzoek van de werkgever of de werknemer kunnen ook andere afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld: een jaar lang een ontspanningplaats reserveren of een coachingtraject managmentleden.