Over Anton de Graaf

Anton de Graaf heeft al meer dan 25 jaar ervaring als bedrijfsarts, hij is direct en hij is gespecialiseerd in verzuimbegeleiding. Hij begeleidt casemanagers en hij is stafarts bij diverse arbodiensten. Hij werkt al jaren voor dezelfde werkgevers en heeft meestal een intensieve relatie met zijn klanten. Hij verzorgt voornamelijk de verzuimbegeleiding bij grote werkgevers in het wegvervoer en bij sociale dienstverleners.