Producten & Diensten

 1. Telefonisch spreekuur.
 2. Verzuimspreekuur voor frequent verzuimers, langdurig verzuimers en werknemers met verzuimproblemen.
 3. Arbospreekuur voor werkgebonden gezondheidsproblemen.
 4. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en functiekeuringen (beeldschermwerkers, kraanmachinisten, chauffeurs) op verzoek met een groepsrapportage.
 5. Overleg directie, huisartsen en andere betrokkenen in de verzuimbegeleiding.
 6. Verzuimbeleidsadvisering en toetsing verzuimbeleid.
 7. Telefonisch overleg met alle betrokkenen bij de werkgever en het UWV.
 8. Probleemanalyses, plannen van aanpak, bijstellingen en volledige re-integratieverslagen.
 9. Werkplekbezoeken bij gezondheidsproblemen door het werk en
 10. Advisering ten behoeve van de ziekte- en arbowet, zoals beoordeling risico-inventarisatie, opstellen plannen van aanpak enz.
 11. Lifestyle-projecten.
 12. Versnellen afspraken bij specialisten, versnellen MRI’s, versnellen allerlei re-integratietrajecten.
 13. Vervroegde IVA-aanvragen en bezwaarschriften tegen de UWV-beslissingen.
 14. Alle dienstverlening die nodig is voor een effectief verzuimbeleid.

Doelen Dienstverlening:

 1. Een ziekteverzuimpercentage dat nader vastgesteld wordt door de directie. Dit verzuimpercentage zal gerelateerd zijn aan het verzuimpercentage binnen de branche.
 2. Geen beroepsziekten.
 3. Geen sancties van het UWV bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.
 4. Een tevreden werkgever en ondernemingsraad.

Kosten Arbodienstverlening

Er zijn geen administratie- of aansluitkosten. Alle dienstverlening wordt per uur of delen van een uur in rekening gebracht. Het uurtarief is gemiddeld 145 euro per uur exclusief BTW en afhankelijk van het aantal uren en de afspraken met de klant.

Download hier een voorbeeld contract.